Verksamhetsprinciper

Sareka Ab är en över 25 år gammal partiaffär från Lahtis. Klädkollektionen från de första verksamhetsåren och det mångåriga möbelurvalet därfter har förändrats helt till en omfattande kollektion av reseminnen och små produkter. Beställningarna kan göras bekvämt på nätet.

Vår unika kollektion av hög kvalitet har planerats själv i stor utsträckning. Vi har också gjort oss förtrogna med tillverkning av några produktserier i våra egna lokaler för att kunna göra mer individuella produkter enligt kundernas önskemål. Antalet beställningsmönster blir således mindre än om man beställer från större tillverkare.
Vi bjuder våra kunder på möjligheter att beställa anpassade produkter och även hela kompletta kollektioner. Vi assisterar också vid produktplanering.
Våra utländska tillverkare är huvudsakligen små företag och hantverkare. Vi skaffar produkterna rakt från dem utan mellanhänder. Det är anmärkningsvärt att vi inte handlar med tillverkare som använder barnarbetskraft. Produkternas tillverkare får en bra ersättning i relation till den lokala prisnivån eftersom Sareka Ab inte representerar massproduktion, lågprisimport eller försäljning till underpris.