Från sten till produkt

Serien Stenåldern är Sareka Abs egen kollektion, vars teman baserar sig på forntida hällristningar och schamanfigurer. Produktgruppens täljstenprodukter tillverkas av ett tyskt-kenyanskt familjeföretag i Kenya. Företaget erbjuder både arbete och uppehälle, tack vare detta mår man väl i byn Tabaka.

Nedan finns det en liten bildberättelse hur man tillverkar produkter av sten.

Tabaka Hills ligger i västra Kenya och är känt för sin täljsten (soapstone på engelska). Täljsten används som råmaterial i en del av våra produkter.

Stenarna schaktas för hand i stenbrotten och stenarna forslas till verkstäderna.

Stenarna sågas i mindre delar i verkstäderna.

Det varma klimatet och fysiska arbetet suger musten ur arbetarna. Det är dags att ta en paus!

Den skickliga hantverkaren formger ett fat för värmeljus.

Inför målningen smärglas hjärtana av hela familjen.

Man har mycket att syssla med på målningsstället, men man ler trots detta!

Ingraveringsarbetet görs efter målningen och vaxningen. På detta sätt får man naturstenens egen färg fram.

Som slutresultat har man fina, konstfärdiga och handgjorda produkter, där återspeglas kvinnors och mäns kunnighet och passion!